Bởi {0}
logo
Shenzhen Uniflying Fashion Apparels Co., Ltd.
Nhà sản xuất tùy chỉnh
Sản Phẩm chính: Rhinestone Truyền Nhiệt, Thêu Vá, Plastisol Truyền Nhiệt, Mặt Đá Quý Nhãn Dán
Thứ tự xếp hạng3 bán chạy nhất trong Kim cương giảTotal floorspace (375㎡)Total staff (16)Total trading staff (4)Quality management certified

Snow Fang
Kevin Chan
Elaine Lin
Penny Yi
Cecilia Chan
Susie He