Supplier
This supplier has been verified onsite by world-leading inspection company,
Intertek
Xác minh tại chỗ bởi hàng đầu thế giới kiểm tra công ty, INTERTEK Group
2023.08.24
full-screen

Snow Fang
Kevin Chan
Elaine Lin
Penny Yi
Cecilia Chan
Susie He
Đánh giá nhà cung cấp
Bao gồm ba phần và cung cấp thông tin đã được xác minh.
Báo cáo đánh giá
Báo cáo chuyên sâu dựa trên lượt truy cập trang web.
Sản phẩm chính đã được xác minh
Báo cáo về chuyên môn, năng lực, sản xuất và chứng nhận.
Custom rhinestone transfer patterns
We can ship the same day at the earliest, and support the production of large size patterns with high quality rhinestones.
Custom embroidered patches
We support a wide range of custom embroidery patches, half embroidery/full embroidery/lapel tag/towel embroidery/Velcro/ digital printing/embroidery badge/flocking iron-on tag/beadwork
Custom patterned plastisol heat transfer
We support custom reflective ironing/anti-sublimation+powdering ironing/silicone ironing/gold and silver ironing/absorbent ironing/luminous ironing/reflective+PU